اجتماعی

تلاش مجلس برای کاهش مدت زندانی

بررسی دو فوریت طرح تقلیل مجازات در حبس تعزیری در دستورکار جلسه امروز (یکشنبه ۱۲ آبان) نمایندگان در جلسه علنی قرار داشت.

وکلای ملت پس از بررسی دو فوریت طرح مذکور، با ۱۸۰ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه با دو فوریت این طرح موافقت کردند.

به گزارشدریافتی در صورت تصویب نهایی طرح تقلیل مجازات در حبس تعزیری،  مجازات حبس بیش از ۶ ماه مقرر در کلیه جرائم تعزیری به نصف تقلیل می‌یابد.

چنانچه دادگاه حداکثر مدت تنصیف شده را کافی نداند می‌تواند متناسب با شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب علاوه مجازات‌های تکمیلی مقرر در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مرتکب را با رعایت شرایطی به یک یا چند مورد از مجازات‌های جایگزین حبس موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات‌های اسلامی محکوم کند.