اقتصادی

آزاد سازی سهام عدالت در انتظار تصمیم مجلس

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان این که آزادسازی سهام عدالت منتظر تصویب لایحه مربوطه در مجلس است گفت: پس از تصویب لایحه مزبور آیین نامه‌ها و سازکارهای اجرایی آن در مدت دو تا سه ماه تدوین می‌شود.

 رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان این که آزادسازی سهام عدالت باید مستند به قانون و با مصوبه مجلس شورای اسلامی انجام شود گفت: ورود هرچه بیشتر مردم به بازار سرمایه، تشویق به سرمایه‌گذاری و پس انداز از اهداف اصلی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است.

علیرضا صالح اظهارکرد: بدون شک با نهایی شدن لایحه آزاد‌سازی سهام عدالت در مجلس شورای اسلامی اهداف اساسی این اصل مهم محقق خواهد شد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور گفت: طی ۱۰ سال گذشته بهترین سهام‌های بورسی به سهام عدالت اختصاص یافته و همینطور اقساط آن از محل سود شرکت هایی که سهام آنها برای این طرح در نظر گرفته شده بود باز پرداخت و اکنون سهام عدالت آماده آزاد‌سازی و واگذاری برگه‌های سهم به خود مردم است.

وی افزود: هم اکنون لایحه‌ای در خصوص ساز و کارهای مرتبط با نحوه انتقال این سهم به مردم در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است چرا که برای انجام هر کاری ابتدا باید قانون مرتبط را در اختیار داشت و بر اساس آن عمل کرد.

صالح گفت: آزادسازی سهام عدالت منتظر تصویب لایحه مربوطه در مجلس شورای اسلامی است.

وی یادآورشد: پس از تصویب لایحه مزبور در مجلس آیین‌نامه‌ها و سازکارهای اجرایی آن در مدت دو تا سه ماه تدوین و به عبارتی نخواهیم گذاشت آزادسازی سهام عدالت مشمول مرور زمان شود.