اقتصادی

دستگیری یک بدهکار بزرگ بانکی فراری

رسول دانیال زاده ابر بدهکار بانکی توسط سازمان اطلاعات سپاه در خارج از کشور دستگیر و به بازگردانده شد.

رسول دانیال زاده مفسد بزرگ اقتصادی در خارج از کشور دستگیر شد

به گزارش رکنا، دقایقی پیش امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بدون اینکه نامی از شخصی ببرد مدعی شد که یک متهم بزرگ اقتصادی در خارج از کشور دستگیر شده است که نام ۲ نفر بین اصحاب رسانه زمزمه می شد و در آخر خبر فوری رسول دانیال زاده را به عنوان مته فراری مفسد اقتصادی که توسط سپاه دستگیر شده است،