اقتصادی

مزیت رقابتی بانک صادرات ایران در جذب منابع

با گسترش بانکداری الکترونیک آمارهای تراکنش‌های بانکداری الکترونیک آبان‌ماه شبکه بانکی کشور نشان ‌می‌دهد که کارایی و اثر بخشی بانک صادرات ایران در جذب مبلغ بالاست و می‌تواند با افزایش سهم تعدادی تراکنش‌ها، سهم بیشتری از مبلغ و مبادلات پولی و بانکی را جذب کند.
به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران به نقل از پایگاه خبری-تحلیلی«اقتصادگردان»، مقایسه آمارها نشان می‌دهد که سهم مبلغی تراکنش‌های بانک صادرات بالاتر از سهم تعدادی تراکنش‌های این بانک در همه ابزارهای کارتخوان، اینترنت و موبایل بوده و این موضوع نشان می‌دهد که بانک صادرات به واسطه سابقه طولانی در اقتصاد ایران و همچنین مشتریان سنتی و حساب‌های با مبالغ بالا و شرکت‌ها و کسب‌وکارهای مختلف و شعب گسترده این بانک در سراسر کشور، توانسته با تعداد تراکنش کمتر، مبلغ تراکنش بالاتری را جابجا کند. به عبارت دیگر، کارایی و اثر بخشی بانک صادرات در جذب مبلغ بالاست و می‌تواند با افزایش سهم تعدادی تراکنش‌ها، سهم بیشتری از مبلغ و مبادلات پولی و بانکی را جذب کند و این ظرفیت بانک صادرات در توسعه خدمات بانکداری الکترونیک باید مورد توجه باشد. بانک صادرات با گسترش بانکداری الکترونیک، به راحتی می تواند با هزینه کمتر، حجم بیشتری پول و منابع و مبلغ تراکنش را جذب و جابجا کند و هزینه توسعه بانکداری الکترونیک بانک صادرات نسبت به مقیاس تولید مبلغ و جذب منابع کمتر است و حداقل به نسبت منابع این بانک در کل شبکه بانکی که حدود ١١ درصد است، می‌توان انتظار داشت که بانک صادرات و همچنین شرکت پرداخت الکترونیک سپهر، سهم خود را از تراکنش ها و مبلغ آنها افزایش دهند و انواع خدمات بانکی نوین را به مشتریان خود و سایر خدمات گیرندگان افزایش دهند. 
مزیت تراکنش اینترنتی 
بنابراین گزارش، سهم ابزارها در تعداد و مبلغ تراکنش‌های بانک صادرات نیز نشان می‌دهد که ٩٨ درصد تعداد تراکنش‌ها متعلق به کارتخوان‌ها و ٩٥ درصد مبلغ نیز متعلق به همین ابزار است. از نظر مبلغ تراکنش‌ها همچنین،  پنج درصد توسط درگاه‌های اینترنتی و ٢ صدم درصد مربوط به تراکنش‌های موبایلی بوده است. همین رقم ٥ درصدی سهم از مبلغ اینترنت، نشان می‌دهد که ظرفیت بزرگی در انتظار رشد و توسعه خدمات پرداخت الکترونیکی بانک صادرات است و با رشد ابزارها و سهم بانک صادرات در تعداد تراکنش‌ها، به سادگی سهم قابل توجهی از مبلغ تراکنش‌ها نصیب بانک صادرات خواهد شد و سهم این بانک در جذب منابع بانکی را افزایش خواهد داد. زیرا تعداد حساب و کارت‌های فراوان بانک صادرات، عملا فرصت مناسبی برای رشد تعداد و مبلغ تراکنش‌های بانکی محسوب می‌شود و در جذب منابع ارزان قیمت و با کارمزد کمتر نیز بانک صادرات را یاری خواهد داد.
رتبه دوم کارت های تراکنش دار 
بانک صادرات از حدود ١٠٢ میلیون کارت تراکنش دار، سهم ١١.٢٩ درصدی در صدور کارت داشته و رتبه دوم را از نظر سهم در صدور کارت‌های بانکی در اختیار دارد. سهم بانک از کل کارت اعتباری ١٥.٦ درصد، از کل کارت برداشت ١١.٥ درصد و از کارت هدیه و بن کارت ٦.٦٣ درصد بوده است. همچنین سهم کارت‌های صادر شده در این بانک به ترتیب ٩٧ درصد به کارت برداشت، ٢.٥ درصد کارت هدیه و بن کارت، ١٥ صدم درصد به کارت اعتباری، اختصاص داشته است. براین اساس رشد گسترده کارت ها و حساب های الکترونیکی، می تواند برای بانک صادرات در تعداد و مبلغ تراکنش ها و ابزارهای پرداخت نیز اثر گذار باشد. بانک صادرات از نظر سهم از کل کارت برداشت که مهمترین ابزار الکترونیکی جذب منابع بانکی و پولی و تعداد حساب های بانکداری الکترونیک محسوب می‌شود، دومین رتبه را در بین ٣٦ بانک کشور دارد و بعد از بانک ملی، بانک صادرات بیشترین تعداد کارت برداشت را داشته که همین موضوع مزیت ویژه بانک صادرات در آینده بانکداری الکترونیک و بازار تراکنش های بانکی خواهد بود.
رتبه دوم کارت اعتباری
رتبه دوم سهم از کارت‌های اعتباری در آبان ماه ٩٨ شبکه بانکی کشور، به بانک صادرات ایران اختصاص داشته که نشان دهنده مزیت‌های بزرگ بانک صادرات در توسعه کارت ها و بانکداری الکترونیک و ابزارها و خدمات پرداخت است.
رتبه دوم در مبلغ و رتبه سوم در تعداد تراکنش‌ها
سهم تعدادی از تراکنش‌ها نشان می‌دهد که بانک صادرات با ٧.١٧ درصد در جایگاه سوم بانک‌های کشور بوده است.مقایسه تعداد و مبلغ تراکنش ها نشان می‌دهد که بانک صادرات با وجود رتبه سوم در تعداد، رتبه دوم در مبلغ را داشته که این تفاوت ها به خاطر حضور موثر و ویژه بانک در صدور مبالغ بالا برای مشتریان بوده و نشان می‌دهد که مشتریان بانک به طور سنتی بر افزایش مبلغ تراکنش‌ها اثر داشته و بانک توانسته متناسب با مشتریان سنتی خود، حجم مبالغ تراکنش‌های بالاتری را به خود اختصاص دهد.این گزارش همچنین می‌افزاید: بانک صادرات ایران با ٨.٠٢ درصد تعداد تراکنش در کارتخوان ها و ١.٢١ درصد تراکنش های اینترنتی، و ٤٩ صدم درصد تراکنش های موبایلی، از نظر مبلغی سهم ١٢.٢٩ درصدی در مبلغ کارت خوان ها، سهم ٦.٧٢ درصدی در مبلغ تراکنش اینترنتی، و سهم ٥٧ صدم درصدی در مبلغ پذیرش موبایلی داشته که نشان می دهد سهم بانک صادرات از مبلغ تراکنش‌ها نسبت به تعداد آن بیشتر است و در نتیجه به ازای هر تراکنش مبلغ بیشتری را جابجا می‌کند و در نتیجه هزینه جذب منابع و انتقال پول به ازای هر تراکنش از متوسط سایر بانک‌ها کمتر است و همین موضوع قدرت رقابتی بانک صادرات را در بانکداری الکترونیک، تراکنش ها و انتقال و جذب منابع افزایش داده و این بانک با رشد و گسترش ابزارها و خدمات نوین بانکی می تواند حضور موثر و موفقی در بازار داشته باشد و نسبت به سایر بانک‌ها از مزیت‌های بیشتری برخوردار است و با توسعه ابزارها و خدمات خود می‌تواند سهم بیشتری از تعداد و مبلغ تراکنش‌ها و همچنین جذب منابع بانکی داشته باشد.