اقتصادی

منطقه ویژه اقتصادی لامرد پیشرو دراستقرار صنایع بزرگ و نوین


مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد گفت:مجموعه ظرفیت ها و قابلیت های موجود سبب شده است تا این منطقه فصل جدیدی از صنایع مهم و راهبردی را در مسیر اعتلای اقتصاد ملی رقم بزند.
روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی لامرد جمعه به نقل از فدایی دولت در جمع کارکنان و نمایندگان هیاتهای سرمایه گذاری آورده است ::مکان یابی و جانمایی علمی بر پایه آمایش سرزمین مبنایی استوار برای برخورداری منطقه ویژه اقتصادی لامرد از شرایط مناسب برای پیشرفت محسوب می شود تا آنجا که دسترسی به منابع و معادن مورد نیاز صنایع گوناگون و همجواری با کانونهای انرژی در مقایسه با دیگر مراکز صنعتی، استقرار بنگاههای بزرگ تولیدی را در این قطب مهم مقرون به صرفه و ملازم با کاهش هزینه ها کرده است.
وی تصریح کرد: ابراز تمایل و ورود هیاتهای مختلف اعم از داخلی و خارجی بمنظور سرمایه گذاری در این منطقه ریشه در فراهم بودن زیر ساخت ها و همچنین مزیت های بی شماری است که صاحبان سرمایه را متقاعد کرده است تا پی گیر مشارکت در پروژه های مختلف این منطقه باشند و سیاست مدیریت منطقه نیز همراستا با مدیریت ارشد ایمیدرو تسهیل و هماهنگی برای تحقق و برآوردن درخواست های متقاضیان سرمایه گذاری است.
مجری طرح صنایع انرژی بر لامرد و پارسیان بر اهمیت رایزنی با هلدینگ های سرمایه گذاری و بانک ها برای تامین منابع اعتباری طرح های بزرگ تاکید کرد و ادامه داد: مجتمع آلومینیوم جنوب که بزودی به بهره برداری رسمی می رسد در بدو امر با مشارکت و همکاری نظام بانکی از جمله بانک صادرات ایران موفق به تامین سرمایه اولیه شد و این موضوع با توجه به سیاست های دولت و رویکرد مطلوب رییس محترم بانک مرکزی کماکان می تواند مد نظر باشد.
فدایی دولت خاطر نشان کرد: وظیفه می دانیم از همه تجربیات و اعتبار خود برای نضج و اوج گیری فعالیت های صنعتی در این منطقه استفاده کنیم چون بر این باوریم در این شرایط تنها با عملکرد جهادی امکان دست یافتن به اهداف توسعه صنعتی وجود دارد و در این عرصه از هیچ تلاشی فرو گذار نمی کنیم زیرا پویایی اقتصاد ملی نیازمند عزم و اراده و پی گیری است و با نگرش صرف اداری دور نمای روشنی مشهود نیست و ره بجایی نخواهیم برد.
وی اظهار داشت: با توجه به تکمیل زیر ساخت ها از همه امکانات برای جهش صنعتی در این منطقه استفاده می کنیم و بخصوص برای ایجاد خوشه های صنعتی مرتبط با صنایع پایین دست از هم اکنون تفاهم نامه های به امضا رسیده است که از نظر ریالی ارقام بالایی را شامل می شود و در آینده نزدیک پیرامون این اقدامات اطلاع رسانی می شود.

صنایع پایین دست آلومینیوم، ساخت نیروگاههای تولید برق، پتروشیمی، منییزیم و صنایع فراروی بنزین و گازوییل از گاز در اولویت متقاضیان سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی لامرد اعلام شده است.