سیاسی

حمله سعودی ها به نفتکش ایرانی

دنه یک فروند نفتکش ایرانی متعلق به شرکت ملی نفتکش صبح امروز (جمعه) در ۶۰ مایلی بندر جده عربستان سعودی دچار انفجار شده است. بدنه یک فروند نفتکش ایرانی متعلق به شرکت ملی نفتکش صبح امروز (جمعه) در ۶۰ مایلی بندر جده عربستان سعودی دچار انفجار شده است. اخبار سیاسی– بر اساس این گزارش، ۲ مخزن اصلی نفت در کشتی مذکور […]