اقتصادی

چابک سازی بانک صادرات ایران در دستور کار مدیریت ارشد

چابکی سازمانی یک اولویت راهبردی به شمار می‌رود. شرکت‌ها و موسسات برای تحقق این مهم در حال دگرگون کردن فعالیت‌های خود در حوزه‌های نوآوری، تجربه مشتریان، عملیات، راهبرد و … هستند.

به گزارش آژانس خبری تحلیلی آزاد نیم نگاهی به پیشینه بانک صادرات ایران نشانگر این واقعیت است که این موسسه بزرگ همواره از بدو آغاز به فعالیت خود در ابعاد مختلف سرآمد بوده است و با اتخاذ تدابیر راهگشا موفق به ایفای نقش های چند گانه برای قوام و دوام اقتصاد ملی شده است.

در دوره اخیر مدیریتی به نظر می رسد مدیریت ارشد بانک صادرات ایران با امعان نظر به مولفه های چابک سازی از قبیل پاسخگویی ، شایستگی ، انعطاف پذیری و سرعت در تلاش است تا با وصف بسیاری تنگناها و مشکلات بتواند این بانک مهم را در ریل پیشرفت و دستیابی به اهداف سازمانی هدایت نماید.

شواهد حاکی است که صیدی و تیم مدیریتی او بخوبی واقفند که تنها سازمانها و شرکت هایی می توانند به رقابت بپردازند و سود آور شوند که به مشتریان و نیازمندی ها و خواسته های آنها توجه کافی داشته باشند تا از این رهگذر ایجاد وفاداری مشتریان به محصولات و خدمات ارایه شده را کسب کنند.

در اقدامات ساختاری مدیر عامل بانک صادرات ایران رد پر رنگی از رویکرد به تغییر مدیریت موثر در خط مشی برای بهبود کیفیت خدمات بانکی، برنامه ریزی استراتژیک برای جلب بیش از پیش رضایت مشتریان بر پایه گسترش و توسعه سامانه اتوماسیون، برنامه ریزی تغییر طرز فکر مدیران ارشد و زمینه سازی برای خلاقیت سازمانی مشهود است.

بدیهی است برای رقم خوردن این انگاره ها ضرورت پویایی و ثبات، کنشگری ،شایسته گزینی و برقرار بودن سیستم صحیح تشویق و تنبیه انکار ناپذیر است تا در پرتو انها این امکان فراهم شود تا بر برخی مقاومت ها و چالش های اتمالی غلبه کرد.

این نوشتار را با امید موفقیت راس هرم مدیریتی بانک صادرات در ایجاد ساز و کارهای لازم و اثر بخش در تحقق سازمانی چابک و در خور نام و شان بانک پرآوازه صادرات ایران به پایان می رسانیم