اقتصادی

تحلیل عملکرد شش ماهه بانک صادرات از منظر یک پایگاه خبری اقتصادی

بانک صادرات ایران؛ تلاش مشهود برای درآمد حداکثری و هزینه‌های حداقلی​صورت‌های مالی ٦ ماهه بانک صادرات ایران نشان داد، این بانک همچنان در مسیر رو به رشد سودسازی قرار گرفته و فصل جدیدی در وضعیت مالی این بانک گشوده شده است.

به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، در گزارش پایگاه خبری بورس ٢٤ آمده است:
گزارش ٦ ماهه این بانک حاوی نکات بنیادی خوبی بود که به بررسی آن می پردازیم.

s-1.jpg

ابتدا بانک توانسته با رشد ٣٧ درصدی سود تسهیلات‌دهی، در مقابل تنها رشد ٥ درصدی سود پرداختی به سپرده‌ها درآمد‌های مشاع خود را با تغییرات جدی ٦٠ درصدی همراه و با جهش در این سرفصل همراه شود.

به عبارتی بانک با رشد شتابان درآمدی در مقابل کنترل هزینه پول و سود بانکی توانسته حاشیه سود بانک را با رشد خوبی همراه سازد.
در سرفصل هزینه‌ها دو سرفصل مهم هزینه‌ای شاهد کاهش جدی و قابل توجه شده است؛ هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول با کاهش قابل توجه ٨٧ درصدی از رقم ٣٢٦ میلیارد تومان ٦ ماهه ٩٧ به رقم حداقلی کمتر از ٤٢ میلیارد تومان رسیده است.
این امر نشان می‌دهد اعتبار‌سنجی بانک به شدت بالا رفته و با دگرگونی همراه شده و بانک صادرات در این حوزه جز بانک‌های برتر قرار گرفته است.
همچنین هزینه های مالی بانک که عمدتا سود استقراضی منابع از بازار بین بانکی و سایر منابع می باشد نیز با کاهش قابل توجه ٥٨ درصدی از رقم١٢٨٧ میلیارد تومان به ٥٣٦ میلیارد تومان رسیده است که نشان می دهد بنیه مالی بانک صادرات قوی تر و نیاز کمتری به تامین مالی از سایر منابع دارد.
اما نکته بسیار مهمتر که از آن می‌توان به عنوان برگ برنده بانک صادرات یاد کرد، سرفصل سود سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری بانک می‌باشد. 

s-3.jpg

بانک در سال گذشته به سود ٢٤٦٨ میلیارد تومانی از این سرفصل رسیده است. در ٦ ماهه سال گذشته نیز١٦٦٢ میلیارد تومان سود از این سرفصل حاصل شده بود اما در ٦ ماهه امسال بانک به سود٣٧٤ میلیارد تومانی رسیده است.

در حالی که بانک واگذاری سهام شرکت‌ها و برخی دارایی‌ها را در دستور کار قرار داده و در نیمه دوم سال پتانسیل تغییرات مثبت خوبی را در این سرفصل دارد .
به عبارتی سود نیمه دوم سال بانک صادرات از نیمه اول نیز می‌تواند پیشی بگیرد.

s2.jpg

همانطور که در نمودار بالا مشخص است، عمده درامد تسهیلات‌دهی بانک در نیمه دوم سال محقق شده و رشد درآمدی بانک صادرات بیش از نیمه اول سال می باشد؛ پس در نهایت شیب رشد سود تسهیلات در بانک در نیمه دوم سال بیش از نیمه اول سال خواهد بود.
در نهایت هم در سرفصل سود تسهیلات و هم در سرفصل سود سرمایه گذاری‌ها در نیمه دوم سال وضعیت بانک صادرات مطلوب‌تر می شود و این روند رو به رشد درآمدی و سود‌سازی در بانک ادامه داشته و همین امر سبب رشد قیمتی سهام شرکت نیز خواهد شد.