اقتصادی

اصلاح نحوه تهاتر بدهی بین دولت و تامین اجتماعی

هیات وزیران تصویب‌نامه موضوع «تهاتر بدهی و مطالبات دولت با سازمان تأمین اجتماعی در مورد شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی» را اصلاح کرد.

تصویب‌نامه موضوع «تهاتر بدهی و مطالبات دولت با سازمان تأمین اجتماعی در مورد شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی» به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی هیأت دولت بازنگری شد.

بر همین اساس، هیأت وزیران در جلسه نهم تیر ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کشور، موضوع تصویب‌نامه «تهاتر بدهی و مطالبات دولت با سازمان تأمین اجتماعی در مورد شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی» را اصلاح کرد.

مطابق این تصمیم، وزارت مربوط مجاز است بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را با مطالبات دولت (سازمان خصوصی‌سازی) از سازمان تأمین اجتماعی (شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی) به تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ را بدون لحاظ موارد مستثنی شده درخصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌ها، از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول تهاتر کند.