بین الملل سیاسی

تا وقتی به تعهدات برجامی متعهد باشید ما هم متعهدیم

سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به همتای فرانسوی گفت: تا زمانی که به اجرای تعهدات خود در برجام متعهد باشید، متعهد می مانیم و تعهداتمان را هم دقیقا مشابه شما اجرا می کنیم.

سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به همتای فرانسوی گفت: تا زمانی که به اجرای تعهدات خود در برجام متعهد باشید، متعهد می مانیم و تعهدات مان را هم دقیقا مشابه شما اجرا می کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در واکنش به تصمیم ایران برای تعلیق اجرای برخی از تعهداتش ذیل برجام، مدعی شد که این اقدام حاصلی برای تهران نخواهد داشت.

 «آگنس وون در مول» سخنگوی وزارت خارجه فرانسه که در نشست خبری روزانه در جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت: «ایران با ترک توافق وین هیچ چیز به دست نمی‌آورد.»

وی افزود: «زیر سؤال بردن [توافق] تنها به تشدید تنش‌هایی منجر می‌شود که پیش از این هم در منطقه وجود داشته است. به همین دلیل است که فرانسه به همراه شرکای اروپایی خود قویا از ایران خواسته تجاوز از سقف غنی‌سازی را بدون تأخیر به عقب بازگردانده و از هر اقدام دیگری که ممکن است تعهدات هسته‌ای این کشور را تضعیف کند، خودداری کند.»