اجتماعی

دادستان مرکز استان مرکزی: هزینه جرم افزایش یابد

دادستان اراک بر قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با فساد تاکید کرد و گفت: باید هزینه جرم افزایش یابد تا کسی به خود جرات ارتکاب جرم ندهد.

قاسمی در جلسه شورای اداری ساوه، افزود: حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم در قانون پیش بینی شده و با حضور دادستان کل کشور توجه به حقوق عامه پررنگ شد و معاونتی در این دستگاه تشکیل شد. وقتی متولی برای حقوق عامه در نظر گرفته شد دغدغه مردم برطرف شد.

وی با بیان اینکه در استان مرکزی نیز اقدامات خوبی در این حوزه صورت گرفت، گفت: در حوزه بهداشتی، اماکن عمومی، اراضی، معادن و صنایع و واگذاری‌ها مشکلات زیادی وجود دارد که دغدغه جدی مردم به شمار می‌روند ولی دستگاه قضا پیگیر این مشکلات است.

قاسمی در ادامه با بیان اینکه فضای مجازی بنیان‌های خانواده را سست کرده و جرایم را تشدید کرده است و مصیبت‌های زیادی به همراه داشته است، اظهار کرد: تشکیل معاونت فضای مجازی در دادستانی کشور نشانگر حساس بودن این مسئله و اقدامی ارزشمند است.

وی افزود: دستگاه قضا تلاش کرده در حوزه‌های محیط زیست، بهداشت و واگذاری‌ها وارد شده و خوب عمل کرده است. استان مرکزی دارای ۲۸۵۰ واحد تولیدی است که با فعالیت این صنایع مشکلات زیادی در حوزه محیط زیست ایجاد شده بوده اما با توجه به شعار امسال تلاش شد که بر مبنای همکاری بین‌بخشی مشکلات محیط زیست را در رابطه با این صنایع به حداقل برسانیم.

قاسمی بر قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با فساد تاکید کرد و افزود: باید هزینه جرم افزایش یابد تا کسی به خود جرأت ارتکاب جرم ندهد.

وی تصریح کرد: امروز متأسفانه آسیب‌های اجتماعی بویژه اعتیاد به یک معضل تبدیل شده است، به گونه‌ای که ۵۰ درصد زندانیان گرفتار مواد مخدر هستند.

قاسمی با بیان اینکه دغدغه بسیاری در خصوص پیشگیری از وقوع جرم داریم و اقدامات خوبی صورت گرفته است، افزود: تقویت باورهای دینی و تعریف زیرساخت‌ها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم ضروری است.