اجتماعی

قطار یزد تهران و توقف در بیابان ها

قطار یزد به مقصد تهران به علت نقص فنی در بیابان های نایین جا ماند و باعث سرگردانی مسافران شد.

سید مصطفی داوودی، مدیرکل راه آهن گفت: قطار یزد به مقصد تهران به علت خرابی لوکومتیو در بیابان‌های نایین جا ماند، و قطار جایگزین از نزدیک‌ترین ایستگاه پس از دو ساعت به این منطقه فرستاده شد.

داوودی افزود: این قطار، ساعت ۱۵ ایستگاه راه آهن یزد را به مقصد تهران ترک کرد و ساعت ۱۶ و ۴۰ دقیقه دوشنبه نزدیک به ایستگاه کاشان در مسیر به علت نقص فنی متوقف شد.

وی با اشاره به پرداخت خسارت به مسافران افزود: اگر مسافران بیشتر از ۷۰ دقیقه زمان درج شده در بلیط دیر به مقصد برسند ۵۰ درصد و اگر این زمان بالاتر از ۴ ساعت باشد صد در صد بهای بلیط به آن‌ها پرداخت می‌شود.

مدیرکل راه آهن یزد با اشاره به جایگزینی قطار‌های دو طبقه به جای ترنست‌ها اظهار داشت: قطار‌های ترنست هفته‌ی اول مرداد ماه به خط ریلی یزد به تهران باز خواهد گشت.

گفتنی است؛ روزانه ۳ هزار مسافر از مبدا یزد و ۱۲ هزار مسافر به صورت عبوری در مسیر ریلی یزد-تهران جا به جا می‌شوند