سیاسی

خوشحالیم که دولت علیه آمریکا و اروپا موضع می‌گیرد

رئیس کمیسیون آموزش‌ و تحقیقات مجلس گفت: چند سال بود که به برجام نقد می‌کردیم اما جریانی در داخل کشور ما را آدم‌های افراطی تلقی می‌کردند.

محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش‌و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با یادآوری نقدهایی که به برجام مطرح می‌کردند، اظهار داشت: انتقادات ما مستدل هم به صورت حقوقی ، قانونی و هم با شناختی که از استکبار داشتیم مطرح می‌شد؛ خوشحالیم الان می‌بینیم که آقای رئیس‌جمهور و وزیر خارجه کشورمان سخنانی را علیه آمریکا و مواضع آنها و حتی مواضع اروپایی ها بیان می‌کنند.

وی با بیان اینکه ما چند سال قبل می‌گفتیم و این هشدارها را می‌دادیم، گفت: فریب کدخدا و آمریکایی ها را نباید بخوریم.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد:‌ ما از مواضع جدید آنها(رئیس جمهور و وزیر امور خارجه) که ماهیت آمریکا و غرب را اعلام می‌کنند، تشکر می‌کنیم. امیدواریم که محکم و استوار در مقابل جریان نفوذ ، جریان آمریکا و این جریان اروپا ایستادگی شود و مطمئناً اگر «ما مقاومت کنیم حتماً برد با ما خواهد بود».