سیاسی

سعیدی از کشتیرانی رفت

محمد سعیدی مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از کناره‌گیری خود از سمت مدیرعاملی شرکت کشتیرانی خبر داده است.

سعیدی پس از یک دوره چهارساله مدیریت در این شرکت بزرگ بین المللی با ارائه استعفای خود به وزیر کار از این شرکت خداحافظی کرد.

طی چهار سال اخیر رتبه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به رده ۱۴ بین المللی ارتقا یافته بود. یکی از اقدامات سعیدی در دوران مدیریتش احیای قراردادهای خرید کشتی از کره‌جنوبی بود. تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی یاردهای تعمیراتی داخلی (ایزوایکو) یکی دیگر از اقدامات سعیدی در کشتیرانی جمهوری اسلامی بود.