اجتماعی

یک لنج هندیجانی در آبهای دبی غرق شد

مدیرعامل تعاونی لنج داران هندیجان از غرق شدن یک فروند لنج تجاری متعلق به لنج داران این شهرستان در حوالی دبی خبر داد.

یوسف قاعدی مدیرعامل تعاونی لنج داران هندیجان گفت: یک فروند لنج تجاری متعلق به لنجداران هندیجان که در حوالی دبی غرق شده بود، به کمک شناور‌های عبوری یدک و به دبی انتقال داده شد.

وی افزود: این حادثه در ۱۰ مایلی دبی به علت نداشتن تعادل در تنظیم بار این لنج تجاری رخ داد.

قاعدی بیان داشت: لنج‌های ورودی هندیجان (خالی از بار) در نزدیکی این حادثه بودند و لنج نیمه غرق شده را تا اسکله دبی یدک کشی کردند.

مدیرعامل تعاونی لنج داران هندیجان ادامه داد: بار این لنج تجاری، کالای خانگی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال بوده که در حال حاضر به اسکه دبی به حالت نیمه غرق انتقال و در حال تخلیه است.