اقتصادی

خلاقیت منجر به استقبال مشتریان از طرح فرازسپهر بانک صادرات شد

تعداد مشتریان افزایش دهنده موجودی در طرح «فراز سپهر» باشگاه مشتریان بانک صادرات ایران طی سه ماه ١١ درصد رشد یافت.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، مشتریان حقیقی این بانک با مشارکت در طرح «فراز سپهر» باشگاه مشتریان به شرط نگاه‌داشت یا افزایش منابع ارزی و ریالی خود تا پایان بهمن ماه سال ٩٨ به قید قرعه  حدود ١٣ میلیارد ریال جایزه دریافت خواهند کرد که طی سه ماه اول این طرح ١١ درصد به تعداد مشتریان مشارکت کننده در این طرح که میزان منابع  خود را ارتقا داده‌اند، افزوده شده است.باشگاه مشتریان بانک صادرات ایران در راستای پاسخ به اعتماد و مشارکت مشتریان و افزایش ارزش افزوده آنان اقدام به اجرای طرح «فراز سپهر» بر پایه نگه‌داشت یا افزایش منابع مشتریان در تمامی زیربخش‌های حساب‌های ارزی و ریالی در بازه زمانی یک‌ساله یکم اسفندماه ١٣٩٧ تا پایان بهمن‌ماه ١٣٩٨ کرده است.براساس این طرح، مشتریان حقیقی عضو و غیرعضو در سامانه باشگاه مشتریان در صورت حفظ و نگه‌داشت يا افزایش منابع خود در تمامی زیربخش‌های حساب‌های ارزی و ریالی به‌نحوي‌که این افزایش منجر به ارتقای رده مشتری به رده‌های بالاتر شود، بر مبنای تعداد رده‌های حفظ و ارتقا يافته امتیاز دریافت و در قرعه‌کشی شرکت خواهند کرد. در این طرح که با رویکرد هر روز یک برنده عملیاتی شده، ٣٦٥ جایزه  به قید قرعه به مشارکت‌کنندگان اهدا می‌شود.بر اساس طبقه‌بندی مشتریان بر مبنای مانده موجودی بین یک تا ١٠ ستاره، ٣٦٥ نفر از برندگان نهایی بین دو تا ٣٠٠ میلیون ریال جایزه نقدی دریافت خواهند کرد.​