اجتماعی

همه گفته های بهروان از برنامه های ورزشی تلویزیون

عباس بهروان مجری، مفسر و گزارشگر برنامه‌های ورزشی تلویزیون اظهار داشت: برنامه‌های ورزشی تلویزیون نقاط قوت و ضعف فراوانی دارند که شرح کامل آن به درازا می‌کشد. در زمانی که من گزارش، تفسیر و اجرا می‌کردم آدم‌ها از فیلترهای فراوانی برای حضور در برنامه‌ می‌گذشتند. کلاس‌های آموزشی بسیاری وجود داشت که باید مجری‌ها این کلاس‌ها […]