اجتماعی

خیانت تاج به کشور!

احسان قاضی‌زاده هاشمی در مورد پیگیری پرونده ویلموتس اظهار داشت: من این قول را به همه مردم می‌دهم که تا لحظه آخر پای این پرونده و این موضوع خواهیم بود. این پرونده هم در مجلس و هم در دستگاه قضایی پیگیری می‌شود. وی ادامه داد: متأسفانه شاهد بودیم که نامه‌ای از فیفا و AFC آمد […]