اقتصادی

چند انتصاب جدید در بانک صادرات

مدیرعامل بانک صادرات ایران طی احکامی مصطفی رحیمی‌شهواری و محمد درودگر را به ترتیب به سمت «معاون حقوقی و وصول مطالبات» و «مدیر امور پیگیری و وصول مطالبات» این بانک منصوب کرد.
به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، حجت‌اله صیدی در راستای تقویت و اصلاح ساختار بخش حقوقی و وصول مطالبات و بنابر مصوبه هیأت مدیره این احکام را صادر کرده است.
در همین حال مدیرعامل بانک صادرات ایران با صدور احکامی علیرضا افکار را به عنوان مدیر شعب جنوب کشور و محمدحسین زارعی را نیز به عنوان مدیر شعب شمال کشور منصوب کرد.