فرهنگی

نگاهی به نشریه داخلی منطقه ویژه اقتصادی لامرد

نشریه منطقه ویژه اقتصادی لامرد با موضوع رویدادهای “لامِرد” در ۸ ماه نخست امسال منتشر شد. عملیات اجرایی انتقال گاز و امضا تفاهم نامه احداث واحد ۱۶۰ هزار تنی محصولات آلومینیومی را می توان از مهم ترین رویدادهای این منطقه در سال جاری نام برد که در این نشریه به آن اشاره شده است.

اشاره به مهم ترین رویدادهای منطقه ویژه اقتصادی در ۸ ماه نخست امسال، بخش آغازین این نشریه را به خود اختصاص داده است.
وضعیت توپوگرافی لامِرد، عملیات اجرایی انتقال گاز به این منطقه و امضا تفاهم نامه احداث واحد ۱۶۰ هزار تنی محصولات آلومینیومی از دیگر عناوین این نشریه است.

ضرورت های تقویت فرهنگ کار تیمی در سازمان و مطلبی در خصوص اقتصاد مقاومتی در لامرد، صفحه چهار این نشریه را به خود اختصاص داده است.

“ناقوس خشکسالی در پهندشت ایران” از دیگر عناوین صفحات پایانی نشریه لامرد است که در آن به مسئولیت های اجتماعی و حفاظت از محیط زیست اشاره شده است.

منطقه ویژه اقتصادی لامرد در جنوب استان فارس و در مجاورت کانون‌های انرژی کشور واقع شده است. در این منطقه ایمیدرو برنامه وسیعی برای بهره گیری از امکانات انرژی، دسترسی به آب های آزاد و بازارهای صادراتی اجرایی کرده است. پروژه هایی همچون ساخت بزرگ ترین کارخانه تولید شمش آلومینیوم(سالکو)، شهرک آلومینیوم، واحدهای پتروشیمی و… از جمله اقدامات در دست اجرای ایمیدرو در این منطقه است.