سیاسی

اسماعیل بخشی دستگیر شد

اسماعیل بخشی بازداشت شد

اسماعیل بخشی فعال کارگری صبح امروز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

اسماعیل بخشی فعال کارگری و یکی از کارگران نیشکر هفت تپه صبح امروز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

کارگران هفت تپه در اعتراض به روند خصوصی سازی کارخانه و عقب افتادن حقوقشان، دست به اعتراض و اعتصاب زدند که در برخی موارد نیز این اعتراضات با دخالت نیروهای انتظامی منجر به بازداشت برخی از این کارگران شد. اسماعیل بخشی که به همراه برخی دیگر از کارکنان بازداشت شده بود، پس از ۴۰ روز آزاد شد اما پس از آزادی مدعی شد که در زندان و در مسیر انتقال به اهواز توسط نیروهای امنیتی شکنجه شده است. درحالی که برخی از مسئولین به شدت این موضوع را تکذیب می‌کردند، زیلابی وکیل بخشی اعلام کرد که او تحت فشار برای تکذیب گفته‌هایش است.

بخشی و برخی دیگر از این کارکنان از سوی برخی از رسانه‌ها برانداز نامیده شدند و آن‌ها را به گروه‌های خارج از کشور مرتبط دانستند.خبر های مرتبط