اجتماعی

جلسه شورای تبریز دور از چشم اغیار

جلسه شورای شهر تبریز که قرار بود به بررسی جزئیات تعرفه عوارض محلی سال ۹۸ پرداخته شود، پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران و مردم برگزار شد.

جلسه امروز از آنجایی اهمیت دارد که مصوبات آن ارتباط مستقیمی با آن دسته از حساب و کتاب درآمدی شهرداری دارد که قرار است از طریق مردم تامین شود و غیرعلنی بودن آن شائبه ها و پرسش های زیادی را در اذهان عمومی ایجاد می کند.

وقتی در چنین موضوع مهمی مردم و رسانه ها نامحرم می شوند و اجازه دانستن جزئیات آن را پیدا نمی کنند، دیگر شفافیت در شورا و شهرداری قرار است کجا خود را نمایان کند؟

حضور خبرنگاران و شهروندان در جلسات شورا، نه تنها تهدید نیست بلکه فرصتی است که  باعث می شود تا اعضای شورا با دقت بیشتری تصمیم بگیرند و همه تصمیمات و مصوبات شورا به صورت شفاف و صریح منعکس می گردد.

شوراها نهادهایی هستند که مردمی بوده و خود مردم در انتخابات، اعضای شورا را انتخاب کرده اند بنابراین مردم حق دارند عملکرد اعضای شورا را دیده  و نقد کنند.

 بی شک آگاهی بخشی جامعه توسط رسانه ها یکی از وظایف ذاتیآنها است که این امر با حضور آنها در جلسات محقق می شود، و رسانه‌ها به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان و خبرنگاران زبان گویای مردم هستند. خبرنگاران می توانند سوالات برخاسته از اذهان عمومی را با حضور در جلسات مطالبه کنند و اطلاع رسانی و شفاف سازی آنها می تواند راهگشای رفع بسیاری از مشکلات شهری باشد.

مخفی کاری و تصمیم گیری پشت درهای بسته نه تنها کمکی به بهبود تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها نمی کند، بلکه راه را بر هرگونه شفاف سازی بسته و اعتماد عمومی را سلب می کند، مخصوصا اگر بررسی موضوع مهمی که ارتباط مستقیم با جیب مردم داشته باشد.

عدم اطلاع رسانی از شفافیت لوایح شورا، یکی از مصادیق تجارب تلخ شورای چهارم است که گویا شورای پنجم تبریز نیز ادامه دهنده این راه می شود.

ناگفته نماند که شورای پنجم در بررسی لایحه تعرفه عوارض محلی سال ۹۷ نیز جلسات را بصورت غیرعلنی برگزار کرده بود و امسال نیز این موضوع تکرار شد.