سیاسی

امداد از ترامپ/ دریوزگی ضد انقلاب

جمهوری اسلامی نوشت:در تجمع برگزار شده توسط منافقین در لهستان که هفته گذشته همزمان با برگزاری اجلاس شکست خورده ورشو ترتیب داده شده بود، مرد میان سالی که پرچم شیر و خورشید رژیم فاسد شاهی را دردست داشت با لحن ملتمسانه‌ای می‌گفت: «آقای ترامپ به داد ما برسید! آقای ترامپ به ما کمک کنید آزاد بشویم.»

این امر هویت فاسد و وابسته منافقین را نشان می‌دهد، گروهکی که با شعار ضدامپریالیستی اکنون در دامان امپریالیسم آمریکاست. قیافه بسیاری از حاضران در تجمع منافقین نشان می‌داد ایرانی نیستند و عناصر اجاره‌ای بودند که با دریافت پول از کشورهای اروپائی به ورشو آورده شده بودند.