اجتماعی

بررسی حقوق کارکنان در نشست غیر علنی

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: نمایندگان در نشست غیرعلنی امروز خود در حال بررسی افزایش حقوق کارکنان لشکری و کشوری در سال ۹۸ هستند که تصمیم نهایی در این خصوص بعد از علنی شدن جلسه به رای گذاشته می‌شود.

بررسی افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 98 در جلسه غیرعلنی مجلس

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: نشست غیرعلنی مجلس دقایقی قبل با دستور کار بررسی موضوع افزایش حقوق کارکنان کشوری و لشکری در سال ۹۸ آغاز شد.

وی افزود:‌در این جلسه موافقان و مخالفان این موضوع مطالب خود را ارائه می‌کنند و تصمیم نهایی پس از علنی شدن جلسه مجلس به رای گذاشته خواهد شد.