هنری

شفاف سازی در سینما از منظر سید محمد بهشتی

سیدمحمد بهشتی گفت: شفاف سازی بودجه سازمان سینمایی راهکاری مثبت برای جلوگیری از فساد است.

عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری از اعلام ریز بودجه سازمان سینمایی در سال ۹۸ استقبال کرد.

به تازگی سازمان سینمایی کشور در اقدامی جدید، ریز بودجه سالانه این سازمان درسال ۹۸ را در راستای شفاف سازی اطلاعاتی و مالی منتشر کرد.

در همین راستا سید محمد بهشتی با استقبال از این تصمیم سازمان سینمایی، گفت: قطعاً اعلام ریز جزییات بودجه این سازمان و اینکه دقیقاً بابت چه چیزهایی قرار است بودجه در یک سال پیش رو مصرف می‌شود، اقدامی بسیار خوب است و از اعلام نشدن و پنهان ماندن آن بهتر است.

مدیرعامل سابق بنیاد فارابی افزود: من از جزییات این خبر و این تصمیم اطلاعات کافی ندارم اما آن چیزی که مسلم است این است که شفاف سازی و علنی کردن اطلاعات همیشه راهکاری مثبت بوده که از فساد جلوگیری می‌کرده و به جلب اعتماد افکار عمومی کمک می‌کند.

بهشتی گفت: اعلام بودجه سازمان سینمایی اتفاق مثبتی است که می‌تواند باعث فرهنگسازی و تسری یافتن آن به سایر نهادها نیز بشود.