اقتصادی

اتصال پست ۴۰۰/۲۳۰کیلوولت منطقه ویژه لامرد به شبکه سراسری برق

با هدف تامین برق پایدار برای صنایع در حال احداث منطقه ویژه اقتصادی لامرد عملیات اتصال پست ۴۰۰/۲۳۰ کیلوولت واقع در این منطقه به شبکه سراسری برق انجام شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی لامرد، پست ۴۰۰/۲۳۰ کیلوولت واقع در سایت انرژی بر لامرد شامل دو ترانسفورماتور ۶۰۰ مگاولت آمپری می باشد که دو خط انتقال برق با ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت جهت اتصال این پست به شبکه سراسری برق پیش بینی شده است.

بر پایه این گزارش، خط اول ۴۰۰ (کیلوولت) به طول تقریبی ۱۱ کیلومتر به شبکه سراسری عسلویه –لامرد متصل شد که برای این اتصال نیاز به خاموشی و انتقال بار خطوط ۴۰۰ عسلویه-لامرد و لامرد-جناح بود که این عملیات با هماهنگی‌های فشرده با استانهای فارس، بوشهر و هرمزگان انجام شد.

با پیگیری های انجام شده عملیات اجرایی خط دوم ۴۰۰ (کیلوولت) از شبکه سراسری عسلویه-خنج به طول ۳۵ کیلومتر در حال اجرا می باشد.

در ادامه آماده سازی برق موردنیاز دوران بهره برداری مجتمع آلومینیوم جنوب، برای اتصال به پست گازی (GIS) کارخانه آلومینیوم جنوب، خط دو مداره ۲۳۰ کیلوولت به طول تقریبی ۷۰۰ متر احداث شده است.

با راه اندازی ایستگاه برق یاد شده، زمینه تغذیه برق صنایع انرژی بر لامرد فراهم می‌شود که با تکمیل خط دوم ۴۰۰ (کیلوولت) از شبکه سراسری برق به سایت انرژی بر لامرد، برق دوران بهره برداری مجتمع آلومینیوم جنوب در این منطقه ویژه اقتصادی تامین می‌شود و روند عملیات حاکی از فراهم شدن برق دوران بهره‌برداری بزرگترین مجتمع تولید شمش الومینیوم در کشور است.

در سال جاری با شتاب گیری روند تامین زیر ساخت ها و انتقال خوراک صنایع به این کانون صنعتی شرایط برای بهره برداری از واحدهای بزرگ صنعتی فراهم شده است.