اقتصادی

شرایط اخذ بیمه بیکاری

محمدحسن زدا ،  قائم مقام سازمان تامین اجتماعی درباره شرایط بیمه بیکاری گفت: یکی از مزایای قوانین جمهوری اسلامی و سازمان تامین اجتماعی بیمه بیکاری است و اگر فردی بدون میل و اراده خود بیکار شود و قبل از بیکاری نیز ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه داشته باشد می‌تواند مقرری بیمه بیکاری دریافت کند.   وی ادامه داد: برای کسانی که متاهل  و یا مجرد هستند، بر اساس سابقه پرداخت بیمه میزان دریافتی بیمه بیکاری آنها فرق می‌کند.   زدا گفت: اگر ۶ تا ۲۴ ماه سابقه داشته باشد، مقرری بیمه بیکاری برای متاهلین ۱۲ ماه و برای مجردین ۶ ماه خواهد بود. اگر بین ۲۵ تا ۱۲۰ ماه سابقه کار داشته باشد، برای مجردها ۱۲ ماه و برای متاهلین ۱۸ ماه مقرری بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد.   وی یادآور شد: اگر بین ۱۲۱ ماه تا ۱۸۰ ماه سابقه پرداخت بیمه وجود داشته باشد، مجردین ۱۸ ماه و متاهلین ۲۶ ماه از مقرری بیمه بیکاری می‌توانند استفاده کنند.   قائم‌مقام سازمان تامین اجتماعی گفت: اگر ۱۸۱ ماه تا ۲۴۰ ماه و همین‌طور از ۲۴۱ ماه به بالا سابقه بیمه داشته باشند، به ترتیب مجردین ۲۶ ماه، متاهلین ۳۶ ماه و مجردین ۳۶ ماه و متاهلین تا ۵۰ ماه می‌توانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند.   وی گفت: اگر بعد از سن ۵۵ سالگی بیمه‌شده‌ای بیکار شود و این بیکاری ادامه داشته باشد به بازنشستگی وی می‌رسد و مقرری بیمه بیکاری تبدیل به حقوق بازنشستگی خواهد شد.   زدا گفت: اگر کسی در ادامه پیمان و قرارداد خود بیکار شود مقرری بیمه بیکاری به وی تعلق نمی‌گیرد اما اگر در حین قرارداد بیکار شود، مقرری بیمه بیکاری دریافت خواهد کرد.   قائم‌مقام سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: افراد باید پس از اخراج از اداره خود به ادارات کار مراجعه کنند و اگر شرایط فرد بیکارشده مورد تایید قرار بگیرد، باید به تامین اجتماعی مراجعه کند تا مقرری بیمه بیکاری دریافت کند و در طول مدت بیکاری نیز به موسسات آموزشی برای فراگیری حرفه و فن معرفی خواهد شد و به محض اینکه اولین کار پیشنهاد شود باید سر کار برود و دیگر مقرری بیمه بیکاری نمی‌تواند دریافت کند.   وی ادامه داد: ۲۵۰ هزار نفر در ماه مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند که هزینه ماهانه آن ۳۵۰ میلیارد تومان است.