اجتماعی

دیگه وقتشه!

همزمان با تنگ تر شدن حلقه محاصره ملت ایران توسط دولت امریکا و همپیمانان منطقه ایش ، پادوهای داخلی و مزدوران اعم از قلم بدست و هنرمند نما در قالب های مختلف به عنوان پیاده نظام دشمن به تکاپو افتاده اند.

آیا آندسته از متدینانی که خود یا پدران و مادران و یا فرزندانشان برای تشکیل و برقراری نظام اسلامی در ایران عزیز جانفشانی کرده اند، اجازه خواهند داد که باورها، هنجارها و ارزش های اخلاقی، انقلابی و اسلامی به این راحتی تارج شود.

سلبریتی و هر عنوان دیگر که اگاهانه و یا نااگاهانه کمر به مقابله با ارزش های دینی و اخلاقی پرداخته و در ترویج اباحه گری از هیچ کوششی فرو گذار نیستند تا کی در این پیست ماراتن به حرکت خائنانه اشان ادامه می دهند.

بخشی از یقه سفیدهای مدعی که زمام اقتصاد ایران را غاصبانه در دست داشتند و یا دارند به بهانه تحریم و برای وادار کردن نظام به تسلیم در مقابل دشمن سناریوهای اضمحلال اقتصاد ملی را به خوبی توسط هنرورهایشان به اجرا گذاشتند و در بعد فرهنگی و اجتماعی نیز عده ای محدود با فراغ بال به اخلاق زدایی از فرهنگ عمومی می پردازند.

مترسک هایی نظیر پرستویی، مهناز افشار، رامبد جوان، بهاره رهنما، امیر جعفری و…… که عقده های فروخفته شخصیتی شان را در سیاهنمایی، مخالفت با ارزش های انقلاب و اشاعه فرهنگ بی بند و باری در فضای مجازی استفراغ می کنند تا کی باید بدون بیم از خشم و قهر انقلابی فرزندان خمینی و رهروان خامنه ای ژاژخایی کنند.

آتش به اختیارهای عرصه فرهنگ و اجتماع با مدارا حرکات و احوال این نوع افراد را به دقت تحت نظر داشته و رصد می کنند،بیغوله های فکری که این تبهکاران برای نسل جوان می سازند بسیار خطرناک است و به همین دلیل بر ماست که مراقبت هایمان را تشدید کنیم.

اگر این فندق مغزها در سودای این توهمند که همراستا با فشارهای امریکا، این جرثومه های نکبت بتوانند سری از سرها به در آورند بدانند که در ورطه اشتباه هولناکی گرفتار آمده اند.

این مگس ها که هنرشان نشستن بر روی کثافات و نجاسات است اگر راست می ویند در باره حقوق مردمانی بگویند که به دلیل سیاست همپالکی های آنها امروز در بدترین شرایط معیشتی بسر می برد.

استهزا کنندگان قربانی در عید قربان بوی کباب بره اشان تا هفت محله نقاط بالاشهر به مشام می رسد، تبرجی که اینها منادیش می باشند مصداقی از جنگ و پیکار با احکام الهی است.

کسانی که از بیم رای،چون فاحشه سیاسی هر روز به یک رنگ و لعاب در می آیند بدانند که عقابان تیز چنگ و تیز چشم به زودی بر سر آنها خراب خواهند شد.

این ها فقط از خدا بخواهند که شرایط موجود ختم به خیر شود و گرنه متحمل چنان عواقبی خواهند شد که دیگران از دیدن آن انگشت تعجب به کام می برند.

فرزندان خامنه ای به هوش و به گوش دیری نخواهد پایید که ندا سر داده خواهد شد ” دیگه وقتش رسیده”