اجتماعی

دستگیری یک مقام قضایی به اتهام تخلف

قاسم‌زاده با دستور قضایی بازداشت و راهی زندان شده است. بر اساس این گزارش، بازداشت این بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت در راستای برخورد با فساد در درون قوه قضائیه صورت گرفته است.