اجتماعی

اعتراض برخی هواداران شاهین بوشهر به ویسی

عصر امروز در جریان تمرین تیم فوتبال شاهین بوشهر اتفاقات عجیبی رخ داد. تعدادی از هواداران عصبانی شاهین بوشهر پیش از شروع تمرین امروز تیم شان اقدام به اعتراض علیه عبدالله ویسی کردند و تمرین تیم شاهین را به هم ریختند. این تعداد که تقریبا ده نفر بودند در بازی قبلی شاهین مقابل فولاد هم اعتراض های خودشان را مطرح کرده بودند اما امروز دست به اقدامی عجیب تر زدند. این اتفاق امروز در حالی رخ داد که طی هفته های گذشته و به خصوص در بازی شاهین مقابل فولاد با وجود شکست تیم عبدالله ویسی، این سرمربی به شدت از سوی هواداران حاضر در ورزشگاه تشویق شد. ویسی حتی در جریان بازی با فولاد با چشمانی اشک بار از طرفداران شاهین تشکر و عذرخواهی کرد.