اقتصادی

شروع بهره برداری از یک خط ریلی در آذربایجان شرقی

خط راه آهن میانه ـ بستان آباد افتتاح شد

خط راه آهن میانه ـ بستان آباد امروز چهارشنبه به دست رییس جمهوری افتتاح و نخستین سفر از این مسیر به مقصد مشهد مقدس انجام شد.

طول راه آهن میانه ـ بستان آباد ۱۳۲کیلومتر و قرار است تا تبریز ادامه یابد.

برای اجرای این طرح دو خطه در حد فاصل میانه تا بستان آباد تاکنون ۱۴۱۴ میلیارد تومان هزینه شده که به قیمت روز به پنج هزار میلیارد تومان می رسد.

برای تکمیل این طرح تا تبریز نیز به طول حدود ۷۰ کیلومتر ۱۳۰۰میلیارد تومان دیگر لازم است و در صورت تامین این اعتبار، کل طرح تا پایان سال۹۹ تکمیل خواهد شد. 

اجرای این طرح مهم در شمال غرب کشور موجب جابه جایی هفت میلیون تن بار و ۲ میلیون مسافر در سال می شود.

با افتتاح این طرح که عملیات اجرایی آن از ۲۰ سال قبل آغاز شده بود، مسافت و زمان سفر از تبریز به تهران به ترتیب حدود ۱۱۴کیلومتر و ۵:۳۰ ساعت کاهش می یابد.