سیاسی

عقب نشینی مجلس از استیضاح وزرا

در حالی که بنظر می رسید تلاش برخی نمایندگان معطوف به استیضاح وزیران نفت، کشور و آموزش و پرورش است با رایزنی های انجام شده و با توجه به شرایط خاص کشور در استانه انتخابات مجلس شورای اسلامی وزیران یاد شده از این خطر جستند.

محتملترین موضوع مربوط به رحمانی فضلی بود که گفته شد امضا کنندگان هم قسم شده اند امضای خود را پس نگیرند.

انتظار می رود تا زمان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی دیگر استیضاح وزرای دولت روحانی مطرح نباشد اما تضمینی برای عدم توسل برخی نمایندگان به این حربه پس از برگزاری انتخابات مجلس و در مدت زمان باقی مانده از مجلس دهم وجود ندارد.