اجتماعی

افتتاح موزه موسیقی در استان بوشهر

موزه‌ی موسیقی سنتی بوشهر در روستای احمدآباد تنگستان با هدف ترویج و اشاعۀ موسیقی جنوب کشور با محوریت موسیقی استان بوشهر راه اندازی شده است.

این موزه شامل فضایی برای اجرای موسیقی است و همچنین بیش از شصت ساز اعم از سازهای کوبه‌ای، بادی و زهی را شامل می‌شود؛ همچنین از سازهای موسیقی فولک ملل مثل سازهای کوبه‌ای افریقا نیز در این موزه موجود است.

در افتتاح این موزه، وزیر میراث فرهنگی علی‌اصغر مونسان و معاون اول رییس جمهور اسحاق جهانگیری حضور داشتند.