اجتماعی

افزایش سقف خرید و ساخت تسهیلات مسکن

در نشست شورای پول و اعتبار افزایش سقف پرداخت وام مسکن تصویب شد.

در یکهزار و دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار، به ریاست دکتر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: