اجتماعی

روند نزولی سهام در بورس

e>
گسترش نیوز
رسپینا
افرانت

در جدول مربوط به صنایع با بیشترین میزان ریزش شاخص طی دو روز گذشته، صنایعی چون حمل‌ونقل، زراعت، محصولات کاغذی، محصولات فلزی، کانی غیرفلزی، خودرویی و بانکی در صدر قرار می‌گیرند.یکی از نکات مهم در این بررسی، حجم پایین ارزش معاملات روزانه در صنایعی است که متحمل بیشترین ریزش‌های روزانه شده‌اند.

این موضوع به انباشت سفارش‌های فروش و عدم‌رغبت خرید سرمایه‌گذاران به خرید در صنایع یاد شده مربوط می‌شود که با کمترین میزان معامله سهام و درحالی‌که صف‌های فروش کماکان به قوت خود باقی هستند، منجر به ریزش قیمت‌ها و اصلاح شاخص‌ها می‌شود. اما در میان صنایع یاد شده، دو صنعت خودرو و ساخت قطعات و بانکی به‌عنوان استثنا مطرح هستند.