اجتماعی

چند انتصاب جدید در بانک صادرات

مدیر عامل جدید بانک صادرات ایران طی احکامی نعدادی از مدیران جدید ستادی این بانک را منصوب کرد.

به گزارش آزاد نیوز، در حکمی از سوی محسن سیفی مدیرعامل بانک صادرات ایران، محمد قادری به عنوان سرپرست اداره کل روابط‌عمومی این بانک منصوب شد.

همچنین وی کیومرث جهانبانی را به عنوان سرپرست معاونت سرمایه‌های انسانی این بانک منصوب کرد.

تغییر مدیریتی دیگر بانک صادرات به نام هدایت نصرالهی رقم خورد.سرپرستی امور حوزه مدیریت و ارتباطات بانک صادرات بنام نصرالهی خورده شد.