سیاسی

حذف مطهری بارها توسط اعضا به عارف منعکس شده بود

عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: حذف مطهری در هفته قبل از انتخابات بارها توسط اعضا به آقای عارف منعکس شد.

علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توییتر مطلبی درباره انتخابات هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است: 

اینجانب همراه با آقایان تابش، تاجگردون، مطهری و وکیلی در جلسات مختلف مخالف رقابت برای ریاست مجلس بودیم اما فضای هیجانی بر تصمیم واقع بینانه غالب و رقابت تبدیل به قدرت نمایی در صحن به قیمت حذف مطهری شد.
نتیجه حاصله فعلی در هفته قبل از انتخابات بارها توسط اعضا به آقای عارف منعکس شد.