سیاسی

سکته مغزی معاون اجرایی احمدی نژاد

حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم در زندان دچار سکته مغزی شد.

عبدالرضا داوری مشاور رسانه‌ای محمد احمدی نژاد خبر سکته مغزی بقایی را تایید کرد. این خبر از سوی مقامات قضائی تایید نشده است.