اقتصادی

چهار صفر از پول ملی حذف شد

هیئت دولت حذف چهار صفر از پول ملی را در جلسه امروز خود تصویب کرد.

براساس مصوبه امروز(چهارشنبه ۹ مردادماه) هیأت دولت چهار صفر از پول ملی کشور حذف شد.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه امروز هیأت وزیران این موضوع را تایید کرد.