سیاسی

احمد توکلی در برابر شبکه افق قد علم کرد

سایت الف متعلق به احمدتوکلی نوشت:عصر روز دوشنبه، شبکه افق، عباس عبدی، تحلیلگر اصلاح‌طلب را به برنامه عصرانه دعوت کرد. موضوع گفت‌وگو با عبدی عملکرد دولت و لیست امید در مجلس بود. اما گفت‌وگو تا حدود زیادی و به شکل ناخوشایندی به جلسه محاکمه عبدی و اصلاح‌طلبان تبدیل شد. مجری این برنامه نیز چندین و چندبار در میان حرف‌های مهمان پرید و نگذاشت عبدی سخنانش را کامل کند.

این سایت در ادامه نوشت: در اینجا با موضوع این گفت‌وگو یعنی ضرورت پاسخگویی اصلاح‌طلبان درباره عملکرد دولت کاری نداریم اما آنچه در این گفت‌وگو مخاطب را آزار می‌داد برخورد آشکارا جناحی این برنامه بود. مسئله‌ای که متاسفانه در  اغلب برنامه‌های سیاسی و خبری شبکه افق قابل رویت است و ظاهرا مجری محترم برنامه نیز ابایی در این امر نداشت و صراحتا نشان می داد که شبکه افق به بلندگوی گروهی از اصولگرایان تبدیل شده است، امری که طبیعتا ناقض عدالت رسانه‌ای رادیو و تلویزیون ملی است.

در کشور ما رادیو و تلویزیون خصوصی وجود ندارد بنابراین صداوسیما باید نظرات جناح‌های مختلف سیاسی درون نظام را پوشش دهد. اما آنچه در شبکه افق شاهد آن هستیم چیز دیگری است.

ممکن است مسئولین این شبکه مدعی شوند نظرات مردم را بیان می‌کنند. در اینکه مردم در حال حاضر از عملکرد دولت و مجلس ناراضی هستند هیچ شکی نیست اما پرسشی که مسوولان این شبکه باید پاسخ دهند این است که آیا مردم فقط از دولت، مجلس و شهرداری ناراضی هستند؟ در اینجاست که رویکرد شبکه افق خود را نمایان می‌کند. 

طبیعی است که در برابر چنین رویکرد آشکار یکسویه ای اصلاح طلبان و دیگر جریان های سیاسی نیز  خواستار یک شبکه تلویزیونی با مدل افق باشند چرا که صدا و سیما برای تولیدات شبکه افق  هزینه‌ای نمی‌کند و در حقیقت این شبکه برون‌سپاری شده است. چرا صدا و سیما با همین روش یک شبکه را در اختیار اصلاح‌طلبان و دیگران قرار ندهد تا نظرات و ایده‌هایشان را برای مردم مطرح کنند؟! 

باید بپذیریم که اصلاح‌طلبان بخش‌هایی از مردم را نمایندگی می‌کنند و اگر خواهان مشارکت مردم در سیاست هستیم باید به این بخش از مردم و نمایندگانشان هم تریبون دهیم و البته همه می‌دانند که کنش سیاسی در یک نظام با پذیرش آن نظام انجام می‌شود و بسیاری از اصلاح‌طلبان نیز به نظام، ولایت فقیه و شخص رهبری اعتقاد دارند بنابراین چنین توقعی نامعقول به نظر نمی رسد.

با این استدلال سطح ماجرا را می توان بالاتر از  اصلاح طلبان هم برد. برخی چهره ها و فعالان و تحلیلگران سیاسی وجود دارند که شاید کاملا به تمامی آموزه ها و رویکردهای سیاسی نظام مستقر هم معتقد نباشند اما در دفاع از کشور در مقابل بیگانگان و سودای پیشرفت کشور  مواضع درست و اصولی دارند که می‌توان از نظرات آنان هم استفاده کرد.